ถ่ายภาพโดย น.ส.ปิยาภรณ์  สิงหาทุม
C/2019 Y4 (ATLAS) เป็นดาวหางที่น่าจับตามองในขณะนี้เพราะดาวหางดวงนี้จะมีความสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้ในเดือนเมษายน และจะโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2020 ในระยะ ประมาณ 116,855,706 กิโลเมตร (ประมาณ 0.78 AU)