วันครีษมายัน (Summer Solstice) เป็นวันที่โลกหันซีกโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์  ทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์อยู่ค่อนไปทางทิศเหนือ (Dec +23.5°) ดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้า เวลากลางวันยาวกว่ากลางคืน ซีกโลกเหนือเป็นฤดูร้อน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 

        นอกจากนี้ในวันดังกล่าวยังมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจอีกปรากฏการณ์อีกด้วย นั่นคือ ปรากฏการณ์สุริยุปราคา โดยประเทศไทยจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ถูกบังบางส่วนในเวลาประมาณ 13:11 น. – 16:10 น. โดยดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดเวลาประมาณ 14:49 น. หากต้องการสังเกตด้วยตาเปล่าต้องใช้แว่นสำหรับดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะเท่านั้น หรือจะสังเกตทางอ้อมโดยอาศัยหลักการกล้องรูเข็มจะมีความปลอดภัยกว่า

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ฤดูกาล  และ  สุริยุปราคา