นิยามสิ่งมีชีวิต

        โดยทั่วไปบนโลกนี้ เราสามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตออกจากสิ่งไม่มีชีวิตได้โดยไม่ยาก อย่างไรก็ตามการจำแนกสิ่งที่มีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีการเปลี่ยนแปลงช้าว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย อาจต้องใช้เครื่องมือในการทดสอบหรือเฝ้าติดตามดูการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลานาน  ดังนั้นในการพิสูจน์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะปัจจัยและสภาพแวดล้อมไม่เหมือนบนโลกและอาจอยู่นอกเหนือจินตนาการของมนุษย์  นักวิทยาศาสตร์จึงกำหนดสมบัติของสิ่งมีชีวิตอย่างที่เรารู้จักกันบนโลก (Earth's life forms)  ดังนี้ 

        ในสมบัติแปดข้อนี้ สิ่งที่โดดเด่นซึ่งช่วยให้เราสามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตออกจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือ การสืบพันธุ์และความเบี่ยงเบนทางพันธุกรรม  หรืออาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า  สิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการปรับตัวเองโดยกระบวนการคัดเลือกของธรรมชาติ (Natural selection) ตามที่ ชาร์ล ดาวิน (Charles Dawin) นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษในคริสต์ศตวรรตที่ 19 ได้บันทึกไว้  

ภาพที่ 1 ปัจจัยสามประการของสิ่งมีชีวิต

        NASA ได้นำสมบัติแปดประการข้างต้นมาสรุปว่า สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ 

        ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร NASA Life on Earth…and elsewhere? ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง