ชีวภาค (Biosphere)


โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่ห้อหุ้มด้วยสิ่งมีชีวิต  พื้นดินปกคลุมด้วยพืชพรรณ  พื้นผิวมหาสมุทรปกคลุมด้วยแพลงตอน การที่โลกอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ในระดับที่เหมาะสม ภาวะเรือนกระจกทำให้โลกอบอุ่นจนสามารถมีน้ำได้ทั้งสามสถานะ น้ำและบรรยากาศทำให้เกิดการถ่ายเทพลังงาน ธรณีแปรสัณฐานทำให้พื้นดินอุดมด้วยธาตุอาหาร สิ่งมีชีวิตก่อตัวขึ้นจากสิ่งแวดล้อม และก็จะมีอิทธิพลในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมด้วย 

        สาระการเรียนรู้: