วัตถุในวงโคจรโลก

วงโคจรระยะต่ำ (Low Earth Orbit) สูงจากพื้นโลกไม่เกิน 2,000 กม. 

วงโคจรระยะกลาง (Medium Earth Orbit) สูงจากพื้นโลก 2,000 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 35,786 กม. 

วงโคจรประจำที่ (Geostationary Earth Orbit) / วงโคจรค้างฟ้า (Geo-synchronous Orbit) ระยะสูง 35,786 กิโลเมตร 

วงโคจรรูปวงรีมาก (Highly Elliptical Orbit) ระยะสูง 200 - 40,000 กม. 

วงโคจรสุสาน (Graveyard Orbit) ระยะสูงมากกว่า 36,000 กิโลเมตร