โลก

        โลก (The Earth) เป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 3 และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 โลกมีสัณฐานเป็นทรงกลมแป้นมีรัศมีเฉลี่ย 6,371 กิโลเมตร โครงสร้างภายในของโลกประกอบไปด้วยแก่นชั้นในที่เป็นเหล็ก มีรัศมีประมาณ 1,200 กิโลเมตร ห่อหุ้มด้วยแก่นชั้นนอกที่เป็นของเหลว (Liquid) ประกอบด้วยเหล็กและนิเกิล มีความหนาประมาณ 2,200 กิโลเมตร ถัดขึ้นมาเป็นชั้นแมนเทิลซึ่งเป็นของแข็งเนื้ออ่อนที่ยืดหยุ่นได้ (Plastic) ประกอบไปด้วย เหล็ก แมกนีเซียม ซิลิกอน และธาตุอื่นๆ มีความหนาประมาณ 3,000 กิโลเมตร เปลือกโลกเป็นของแข็ง (Solid) มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเฟลด์สปาร์ และควอตช์ (ซิลิกอนไดออกไซด์) 

        บรรยากาศของโลกประกอบด้วยไนโตรเจน 77 % ออกซิเจน 21% ที่เหลือเป็นอาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ  คาร์บอนไดออกไซด์ช่วยในการกักเก็บความร้อนไว้ภายใต้ชั้นบรรยากาศโดยอาศัยภาวะเรือนกระจก ทำให้โลกมีความอบอุ่น ไม่หนาวเย็นจนเกินไปสำหรับสิ่งมีชีวิต อย่างไรก็ตามถ้าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นมากขึ้นก็จะทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซึ่งอาจส่งผลให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้ 

        นอกจากนี้โลกยังมีสนามแม่เหล็กซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของแก่นชั้นนอกซึ่งเป็นเหล็กเหลว ถึงแม้ว่าสนามแม่เหล็กโลกจะมีความเข้มไม่มาก  แต่ก็ช่วยปกป้องไม่ให้อนุภาคที่มีพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ (Solar wind) เดินทางผ่านมาที่ผิวโลกได้ โดยสนามแม่เหล็กจะกักให้อนุภาคเดินทางไปตามเส้นแรงแม่เหล็ก และเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้เพียงที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เท่านั้น  เมื่ออนุภาคพลังงานสูงปะทะกับโมเลกุลของแก๊สในชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดแสงสีสวยงาม สังเกตเห็นบนท้องฟ้ายามค่ำคืน เรียกว่า "แสงเหนือแสงใต้" (Aurora) 

คำอธิบายภาพ

1. ภาพถ่ายโลกจากดาวเทียมหลายดวงมาต่อกัน 

2. ธารน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติก 

3. รูโอโซนที่ขั้วโลกใต้ (สีน้ำเงิน)

4. ชีวมณฑลซึ่งประกอบด้วยพืชพรรณ (สีเขียว) และแพลงตอนพืช (สีน้ำเงินเข้ม)

5. ระดับน้ำทะเลเมื่อเกิดสภาวะลานีญา (สีน้ำเงินม่วง แสดงระดับน้ำทะเลต่ำกว่าปกติ) 

6. ความแตกต่างของสนามแรงโน้มถ่วงโลก (สีแดง มีความแรงมาก)

ข้อมูลสำคัญ​

ระยะทางเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์ 149.60 ล้านกิโลเมตร

คาบวงโคจร 365.26 วัน 

ความรีของวงโคจร 0.0167

ระนาบวงโคจรทำมุมกับระนาบสุริยวิถี 0.00005° 

แกนเอียง 23.45°

หมุนรอบตัวเองใช้เวลา 23.93 ชั่วโมง

รัศมีของโลก 6,378 กิโลเมตร 

มวล 5.97 x 1024 กิโลกรัม

ความหนาแน่น 5.515 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 

แรงโน้มถ่วง 9.8 เมตร/วินาที 

องค์ประกอบหลักของบรรยากาศ ไนโตรเจน ออกซิเจน  

อุณหภูมิพื้นผิว  -88°C ถึง 58°C

มีดวงจันทร์ 1 ดวง​ ไม่มีวงแหวน 

ที่มาของข้อมูลและภาพ NASA's Solar System Lithograph Set