พิกัดศูนย์สูตร

        พิกัดศูนย์สูตร (Equatorial coordinates) เป็นระบบพิกัดซึ่งใช้ในการวัดตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า โดยถือเอาการเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้าเป็นสิ่งอ้างอิง โดยกำหนดจุดและเส้นสมมติในระบบพิกัด ดังนี้ 

ภาพที่ 1 พิกัดศูนย์สูตร

        ตัวอย่างในภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่า 

ภาพที่ 2 พิกัด RA และ Dec

 

         หมายเหตุ: การดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์และการถ่ายรูปทางดาราศาสตร์ ใช้ระบบพิกัดศูนย์สูตรอ้างอิงกับกลุ่มดาวบนท้องฟ้า เนื่องจากทรงกลมฟ้าเคลื่อนที่ตลอดเวลา