กาแล็กซี

        ดาวไม่ได้อยู่กระจายไปในอวกาศ หากแต่อยู่ร่วมกันเป็นระบบเรียกว่า กาแล็กซี (Galaxy) หรือ ดาราจักร  กาแล็กซีของเรามีชื่อว่า กาแล็กซีทางช้างเผือก ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะ สามารถมองเห็นเป็นทางสว่างอยู่บนท้องฟ้า ระบบสุริยะไม่ได้อยู่ที่ศูนย์กลางทางช้างเผือก เราจึงมองเห็นทางช้างเผือกมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน  กาแล็กซีมีหลายรูปร่างต่างๆ กัน เช่น กาแล็กซีกังหัน กาแล็กซีรูปรี กาแล็กซีแต่ละประเภทมีประชากรดาวไม่เหมือนกัน

        สาระการเรียนรู้: