รายชื่อกลุ่มดาว


สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (International Astronomical Union- IAU) แบ่งกลุ่มดาวทั้งหมดในทรงกลมฟ้าออกเป็น 88 กลุ่ม ดังนี้ 

ชื่อภาษาละติน

Andromeda

Antlia

Apus

Aquarius

Aquila

Ara

Aries

Auriga

Boötes

Caelum

Camelopardalis

Cancer

Canes Venatici

Canis Major

Canis Minor

Capricornus

Carina

Cassiopeia

Centaurus

Cepheus

Cetus

Chameleon

Circinus

Columba

Coma Berenices

Corona Australis

Corona Borealis

Corvus

Crater

Crux

Cygnus

Delphinus

Dorado

Draco

Equuleus

Eridanus

Fornax

Gemini

Grus

Hercules

Horologium

Hydra

Hydrus

Indus

Lacerta

Leo

Leo Minor

Lepus

Libra

Lupus

Lynx

Lyra

Mensa

Microscopium

Monoceros

Musca

Norma

Octans

Ophiuchus

Orion

Pavo

Pegasus

Perseus

Phoenix

Pictor

Pisces

Pisces Austrinus

Puppis

Pyxis

Reticulum

Sagitta

Sagittarius

Scorpius

Sculptor

Scutum

Serpens

Sextans

Taurus

Telescopium

Triangulum

Triangulum Australe

Tucana

Ursa Major

Ursa Minor

Vela

Virgo

Volans

Vulpecula

ความหมายในภาษาอังกฤษ

Andromeda

Air Pump

Bird of Paradise

Water Carrier

Eagle

Altar

Ram

Charioteer

Bean Driver

Chisel

Giraffe

Crab

Hunting Dogs

Great Dog, Big Dog

Little Dog, Lesser Dog

Sea Goat

Keel

Cassiopeia

Centaur

Cepheus

Sea Monster, Whale

Chameleon

Compasses

Dove

Berenice s Hair

Southern Crown

Northern Crown

Crow

Cup

Southern Cross, Cross

Swan

Dolphin

Swordfish

Dragon

Little Horse

River

Furnace

Twins

Crane

Hercules

Clock

Sea serpent, Monster

Water Snake

Indian, American Indian

Lizard

Lion

Little Lion, Lion Cub

Hare

Scales

Wolf

Lynx

Lyre

Table Mountain

Microscope

Unicorn

Fly

Rule

Octant

Serpent Bearer

Hunter

Peacock

Winged Horse

Perseus

Phoenix

Painter

Fishes

Southern Fish

Poop, Stern

Compass

Net

Arrow

Archer

Scorpion

Sculptor

Shield

Serpent

Sextant

Bull

Telescope

Triangle

Southern Triangle

Toucan

Great Bear, Big Bear

Little Bear

Sail

Virgin

Flying Fish

Fox

ชื่อภาษาไทย

กลุ่มดาวแอนดรอเมดา (เจ้าหญิง)

กลุ่มดาวเครื่องสูบลม

กลุ่มดาวนกการเวก

กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ

กลุ่มดาวนกอินทรี

กลุ่มดาวแท่นบูชา

กลุ่มดาวแกะ

กลุ่มดาวสารถี

กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์

กลุ่มดาวสิ่ว

กลุ่มดาวยีราฟ

กลุ่มดาวปู

กลุ่มดาวหมาล่าเนื้อ

กลุ่มดาวหมาใหญ่

กลุ่มดาวหมาเล็ก

กลุ่มดาวแพะทะเล

กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ

กลุ่มดาวแคสซิโอเปีย (ค้างคาว)

กลุ่มดาวคนครึ่งม้า

กลุ่มดาวซีฟิอัส 

กลุ่มดาวซีตัส (วาฬ)

กลุ่มดาวกิ้งก่าคะมีเลียน

กลุ่มดาววงเวียน

กลุ่มดาวนกเขา

กลุ่มดาวผมเบเรนิซ

กลุ่มดาวมงกุฎใต้

กลุ่มดาวมงกุฎเหนือ

กลุ่มดาวนกกา

กลุ่มดาวถ้วย

กลุ่มดาวกางเขนใต้

กลุ่มดาวหงส์

กลุ่มดาวโลมา

กลุ่มดาวปลากระโทงแทง

กลุ่มดาวมังกร

กลุ่มดาวม้าแกลบ

กลุ่มดาวแม่น้ำ

กลุ่มดาวเตาหลอม

กลุ่มดาวคนคู่ (โลง)

กลุ่มดาวนกกระเรียน

กลุ่มดาวเฮอร์คิวลีส

กลุ่มดาวนาฬิกา

กลุ่มดาวงูไฮดรา

กลุ่มดาวงูไฮดรัส

กลุ่มดาวอินเดียนแดง

กลุ่มดาวกิ้งก่า

กลุ่มดาวสิงโต

กลุ่มดาวสิงโตเล็ก

กลุ่มดาวกระต่ายป่า

กลุ่มดาวคันชั่ง

กลุ่มดาวหมาป่า

กลุ่มดาวแมวป่า

กลุ่มดาวพิณ

กลุ่มดาวภูเขา

กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์

กลุ่มดาวยูนิคอร์น

กลุ่มดาวแมลงวัน

กลุ่มดาวไม้ฉาก

กลุ่มดาวออกแทนต์

กลุ่มดาวคนแบกงู

กลุ่มดาวนายพราน

กลุ่มดาวนกยูง

กลุ่มดาวม้าบิน

กลุ่มดาวเพอร์ซิอัส

กลุ่มดาวนกฟีนิกซ์

กลุ่มดาวขาตั้งภาพ

กลุ่มดาวปลา

กลุ่มดาวปลาใต้

กลุ่มดาวท้ายเรือ

กลุ่มดาวเข็มทิศ

กลุ่มดาวตาข่าย

กลุ่มดาวลูกศร

กลุ่มดาวคนยิงธนู

กลุ่มดาวแมงป่อง

กลุ่มดาวช่างแกะสลัก

กลุ่มดาวโล่

กลุ่มดาวงู

กลุ่มดาวเซกซ์แทนต์

กลุ่มดาววัว

กลุ่มดาวกล้องโทรทรรศน์

กลุ่มดาวสามเหลี่ยม

กลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้

กลุ่มดาวนกทูแคน

กลุ่มดาวหมีใหญ่ (จระเข้)

กลุ่มดาวหมีเล็ก

กลุ่มดาวใบเรือ

กลุ่มดาวหญิงสาว 

กลุ่มดาวปลาบิน 

กลุ่มดาวหมาจิ้งจอก