ดวงอาทิตย์ทรงกลด/ดวงจันทร์ทรงกลด

ภาพที่ 1 ดวงอาทิตย์ทรงกลด

        ดวงอาทิตย์ทรงกลดและดวงจันทร์ทรงกลด (Halo) เป็นปรากฎการณ์ที่มีลักษณะคล้ายรุ้งกินน้ำ ที่มีลักษณะเป็นวงกลมดังภาพที่ 1  เกิดจากผลึกน้ำแข็งภายในเมฆเซอร์โรสตราตัส ซึ่งเป็นเมฆชั้นสูงแผ่นบางๆ ปกคลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้าง ผลึกน้ำแข็งเหล่านี้ทำหน้าที่เสมือนแท่งแก้วปริซึมหักเหลำแสงจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เป็นมุม 22° เข้าสู่แนวสายตาของผู้สังเกตการณ์ที่อยู่บนพื้นโลก ดังภาพที่ 2  ทำให้ปรากฏเป็นแถบสีสเปกตรัมของเส้นรอบวงล้อมรอบดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ 

ภาพที่ 2 การเกิดดวงอาทิตย์ทรงกลด/ดวงจันทร์ทรงกลด