แบบจำลองน้ำขึ้นน้ำลง

ต้องการภาพใหญ่ กรุณาคลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

        ท่านสามารถใช้แบบจำลองนี้อธิบายเรื่องการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงได้โดยกด Run เพื่อให้ภาพเคลื่อนไหว จากนั้นกด Include Sun เพื่อสังเกตทิศทางการเรียงตัวของดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์​ ดังนี้ 

        เมื่อท่านกด Include Effects of Earth's Rotation แบบจำลองจะแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโลกหมุนรอบตัวเอง น้ำทะเลจะเกิดขึ้นก่อนเวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นเล็กน้อย