แบบจำลองน้ำขึ้นน้ำลง

ต้องการภาพใหญ่ กรุณาคลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

        ท่านสามารถใช้แบบจำลองนี้อธิบายเรื่องการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงได้โดยกด Run เพื่อให้ภาพเคลื่อนไหว จากนั้นกด Include Sun เพื่อสังเกตทิศทางการเรียงตัวของดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์​ ดังนี้ 
  • เมื่อดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ เรียงตัวในแนวเส้นตรงจะเกิดภาวะน้ำเกิด ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดแตกต่างกันมาก 
  • เมื่อดวงอาทิตย์​ โลก และดวงจันทร์อยู่ในแนวตั้งฉากจะเกิดภาวะน้ำตาย ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดแตกต่างกันน้อย 
        เมื่อท่านกด Include Effects of Earth's Rotation แบบจำลองจะแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโลกหมุนรอบตัวเอง น้ำทะเลจะเกิดขึ้นก่อนเวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นเล็กน้อย 

Comments