กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 เม.ย. 2562 02:15 Piyaporn Singhathum แก้ไข Untitled
1 เม.ย. 2562 02:13 Piyaporn Singhathum แนบ Screen Shot 2019-04-01 at 2.46.53 PM.png กับ Untitled
13 มี.ค. 2562 00:04 LESA แก้ไข ความเป็นมา
4 ก.พ. 2562 23:13 Piyaporn Singhathum แก้ไข หลักการส่งยานอวกาศ
20 ม.ค. 2562 05:34 Piyaporn Singhathum แก้ไข ดวงอาทิตย์
3 ม.ค. 2562 05:31 Piyaporn Singhathum แก้ไข Untitled
3 ม.ค. 2562 05:31 Piyaporn Singhathum แนบ HNY2019cardN.jpg กับ Untitled
23 ต.ค. 2561 03:57 Piyaporn Singhathum แก้ไข จุดจบของดาวฤกษ์
23 ต.ค. 2561 03:56 Piyaporn Singhathum แก้ไข นิวเคลียร์ฟิวชัน
23 ต.ค. 2561 03:56 Piyaporn Singhathum แก้ไข กระจุกดาวเปิด
23 ต.ค. 2561 03:55 Piyaporn Singhathum แก้ไข สเปกตรัมของดาว
23 ต.ค. 2561 03:54 Piyaporn Singhathum แก้ไข กลไกควอนตัม
23 ต.ค. 2561 02:03 Piyaporn Singhathum แก้ไข ดวงอาทิตย์
23 ต.ค. 2561 02:03 Piyaporn Singhathum แก้ไข องค์ประกอบของระบบสุริยะ
23 ต.ค. 2561 02:02 Piyaporn Singhathum แก้ไข กำเนิดระบบสุริยะ
23 ต.ค. 2561 02:01 Piyaporn Singhathum แก้ไข กลางวันกลางคืน
23 ต.ค. 2561 02:00 Piyaporn Singhathum แก้ไข กฎของนิวตัน
23 ต.ค. 2561 01:59 Piyaporn Singhathum แก้ไข ระบบดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
23 ต.ค. 2561 01:58 Piyaporn Singhathum แก้ไข นาฬิกาแดด
23 ต.ค. 2561 01:56 Piyaporn Singhathum แก้ไข พิกัดศูนย์สูตร
23 ต.ค. 2561 01:55 Piyaporn Singhathum แก้ไข การเคลื่อนที่ในรอบวัน
23 ต.ค. 2561 01:50 Piyaporn Singhathum แก้ไข พิกัดขอบฟ้า
23 ต.ค. 2561 01:43 Piyaporn Singhathum แก้ไข ชีวิตในอวกาศ
22 ต.ค. 2561 02:40 Piyaporn Singhathum แก้ไข กระสวยอวกาศ
22 ต.ค. 2561 02:35 Piyaporn Singhathum แก้ไข การเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า

เก่ากว่า | ใหม่กว่า