กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 พ.ค. 2565 08:32 LESA แก้ไข ความเป็นมา
21 พ.ค. 2565 08:16 LESA แก้ไข ความเป็นมา
21 พ.ค. 2565 07:58 LESA แก้ไข ความเป็นมา
12 พ.ย. 2564 23:18 LESA อัปเดต Logo SAF.jpg
12 พ.ย. 2564 23:17 LESA แนบ Logo SAF.jpg กับ หน้าหลัก
10 ต.ค. 2564 01:35 LESA Admin แก้ไข วงโคจรของดาวเทียม
6 ก.ย. 2564 00:51 LESA แก้ไข Two-Line Element (TLE)
6 ก.ย. 2564 00:50 LESA แนบ TLE_meaning.jpg กับ Two-Line Element (TLE)
9 มิ.ย. 2564 02:42 LESA Admin แก้ไข วงโคจรของดาวเทียม
26 พ.ค. 2564 01:21 LESA แก้ไข หน้าหลัก
26 พ.ค. 2564 01:10 LESA แก้ไข หน้าหลัก
26 พ.ค. 2564 01:10 LESA แก้ไข หน้าหลัก
26 พ.ค. 2564 01:09 LESA แนบ BCCSAT-1.jpg กับ หน้าหลัก
25 พ.ค. 2564 21:18 LESA ลบ CDM
25 พ.ค. 2564 20:50 LESA แก้ไข Conjunction Data Message
25 พ.ค. 2564 20:49 LESA แก้ไข Conjucntion Data Message
25 พ.ค. 2564 20:49 LESA แก้ไข Conjucntion Data Message
25 พ.ค. 2564 20:39 LESA แก้ไข CDM
25 พ.ค. 2564 20:39 LESA แก้ไข CDM
25 พ.ค. 2564 20:38 LESA สร้าง CDM
25 พ.ค. 2564 20:29 LESA สร้าง cdm
19 ม.ค. 2564 20:54 LESA แก้ไข ขยะอวกาศ
16 ม.ค. 2564 19:42 LESA แก้ไข หน้าหลัก
16 ม.ค. 2564 19:37 LESA แก้ไข ASIASAT 6 (THAICOM 7)
16 ม.ค. 2564 19:36 LESA อัปเดต AsiaSat 6.png

เก่ากว่า | ใหม่กว่า