กิจกรรมล่าสุดของไซต์

31 ส.ค. 2563 18:44 LESA แก้ไข MultiSpec
31 ส.ค. 2563 18:43 LESA แก้ไข MultiSpec
20 ส.ค. 2563 08:07 LESA แก้ไข หน้าหลัก
20 ส.ค. 2563 08:06 LESA แก้ไข หน้าหลัก
20 ส.ค. 2563 08:05 LESA แนบ Bueng_Khong_Long.jpg กับ หน้าหลัก
20 ส.ค. 2563 08:04 LESA อัปเดต Kwan_Prayao.jpg
20 ส.ค. 2563 07:58 LESA แนบ Kwan_Prayao.jpg กับ หน้าหลัก
12 ส.ค. 2563 07:08 LESA Admin แก้ไข องค์ประกอบวงโคจร
12 ส.ค. 2563 07:08 LESA Admin แนบ wbgCOEs.png กับ องค์ประกอบวงโคจร
12 ส.ค. 2563 07:07 LESA Admin แก้ไข ประเภทของดาวเทียม
12 ส.ค. 2563 07:07 LESA Admin แนบ wbgGEO.png กับ ประเภทของดาวเทียม
12 ส.ค. 2563 07:07 LESA Admin แก้ไข วงโคจรของดาวเทียม
12 ส.ค. 2563 07:06 LESA Admin แนบ wbgEarth Observe.png กับ วงโคจรของดาวเทียม
12 ส.ค. 2563 07:04 LESA Admin แนบ wbgSAT Orbit.png กับ วงโคจรของดาวเทียม
12 ส.ค. 2563 07:02 LESA Admin แก้ไข การเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า
12 ส.ค. 2563 07:02 LESA Admin แนบ wbgการเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า 34.png กับ การเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า
12 ส.ค. 2563 07:01 LESA Admin แนบ wbgการเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า 2.png กับ การเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า
12 ส.ค. 2563 07:01 LESA Admin แนบ wbgการเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า 4.png กับ การเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า
12 ส.ค. 2563 07:00 LESA Admin แนบ wbgการเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า 1.png กับ การเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า
12 ส.ค. 2563 06:59 LESA Admin แก้ไข ระยะเชิงมุม
12 ส.ค. 2563 06:58 LESA Admin แนบ wbgระยะเชิงมุม 3.png กับ ระยะเชิงมุม
12 ส.ค. 2563 06:58 LESA Admin แนบ wbgระยะเชิงมุม 2.png กับ ระยะเชิงมุม
12 ส.ค. 2563 06:57 LESA Admin แนบ wbgระยะเชิงมุม 1.png กับ ระยะเชิงมุม
12 ส.ค. 2563 06:49 LESA Admin แก้ไข พิกัดขอบฟ้า
12 ส.ค. 2563 06:48 LESA Admin แนบ wbgพิกัดท้องฟ้า 2.png กับ พิกัดขอบฟ้า

เก่ากว่า | ใหม่กว่า