ดาวเทียมไทย

วงโคจรระยะต่ำ (Low Earth Orbit) สูงจากพื้นโลกไม่เกิน 2,000 กม. 
  • TMSAT 
  • THEOS 
  • BCCSAT-1 
  • NAPA-1 
  • NAPA-2 
  • THEOS-2 
วงโคจรระยะกลาง (Medium Earth Orbit) สูงจากพื้นโลก 2,000 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 35,786 กม. 
  • ไม่มีดาวเทียมไทยในวงโคจระดับนี้ 
วงโคจรประจำที่ (Geostationary Earth Orbit) / วงโคจรค้างฟ้า (Geo-synchronous Orbit) ระยะสูง 35,786 กิโลเมตร 
วงโคจรรูปวงรีมาก (Highly Elliptical Orbit) ระยะสูง 200 - 40,000 กม. 

วงโคจรสุสาน (Graveyard Orbit) ระยะสูงมากกว่า 36,000 กิโลเมตร 

หน้าเว็บย่อย (3): ASIASAT 6 (THAICOM 7) THAICOM 4 (IPSTAR 1) THAICOM 6 / THAICOM 8