ยุววิจัยรีโมตเซนซิง


นักเรียนศึกษาแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศ ทำการวิเคราะห์ดาวเทียม LandSat ด้วยซอฟต์แวร์ MultiSpec Windows Application ตรวจนับจำนวนพิกเซล แล้วลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อเก็บข้อมูล แล้วเขียนรายงานวิจัย
แสดง 9 รายการ
ชื่อรายงานโจทย์วิจัยโรงเรียนจังหวัด
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ชื่อรายงานโจทย์วิจัยโรงเรียนจังหวัด
ศึกษาการขยายตัวของพื้นที่หมู่บ้านนาตอง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม LandSat  LandSat นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำระยอง ในปี พ.ศ. 2516, พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2544  LandSat สาธิตเทศบาลนครระยอง ระยอง 
ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของลำน้ำแม่ก๋อน-แม่สาย โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LandSat  LandSat  นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 
การศึกษาสเปกตรัมสิ่งปกคลุมพื้นที่หอดูดาวเกิดแก้ว สิ่งปกคลุมพื้นที่ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
ศึกษาพื้นที่สีเขียวของเขตคลองสาน ระหว่างปี 2516 – 2545 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
ศึกษาพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน ระหว่างปี 2537-2545 ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม LandSat  LandSat  ศึกษานารี  กรุงเทพมหานคร 
การศึกษาพื้นที่ป่าชายเลนตำบลลีเล็ดดังระหว่างปี 2516-2544 ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม  ภาพถ่ายดาวเทียม หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 
ศึกษาพื้นที่สีเขียวของป่าต้นน้ำบ้านท่าพล เพชรบูรณ์ ระหว่างปี 2516 – 2545 ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม  ภาพถ่ายดาวเทียม เทศบาล 3 (ชาญวิทยา)  เพชรบูรณ์ 
ศึกษาพื้นที่สีเขียวของป่าต้นน้ำบ้านท่าพล เพชรบูรณ์ ระหว่างปี 2516 – 2545 ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม  ภาพถ่ายดาวเทียม  เทศบาล 3 (ชาญวิทยา)  เพชรบูรณ์ 
แสดง 9 รายการ