ยุววิจัยบรรยากาศ

นักเรียนศึกษาข้อมูลอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน ฯลฯ จากกรมอุตุนิยมวิทยา แล้วทำการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อศึกษาภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง  หรือทำการติดตามเส้นทางเดินพายุ โดยการเฝ้าระวังจากภาพถ่ายดาวเทียม MTSAT, NOAA แผนที่อากาศ และข้อมูลเรดาร์

แสดง 32 รายการ
รายงานยุววิจัยโจทย์วิจัยโรงเรียนจังหวัด
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รายงานยุววิจัยโจทย์วิจัยโรงเรียนจังหวัด
การศึกษาเส้นทางพายุนาร์กีส เส้นทางพายุ เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์ 
การศึกษาปริมาณน้ำฝนของจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างปี พ.ศ.2527 - 2551 ปริมาณน้ำฝน บ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)  นครราชสีมา 
การศึกษาเส้นทางเดินพายุเลกีมา พายุ ฝายกวางวิทยาคม พะเยา 
การศึกษาปริมาณเมฆปกคลุมท้องฟ้า โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ในเดือนกรกฎาคม 2550  เมฆ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 
ศึกษาสภาพอากาศในสภาวะภัยแล้งของจังหวัดแพร่ ภัยแล้ง นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 
ศึกษาอุณหภูมิอากาศที่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2549  อุณหภูมิ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ 
ศึกษาสภาพอากาศของจังหวัดแพร่ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ตั้งแต่ปี 2546 -2549 สภาวะโลกร้อน อนุบาลแพร่ แพร่ 
ศึกษาปริมาณน้ำฝน ในฤดูฝนของจังหวัดแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2549  ปริมาณน้ำฝน อนุบาลแพร่ แพร่ 
ศึกษาลักษณะพายุหมุนเขตร้อนที่มีผลต่อการเกิดฝน ในจังหวัดแพร่ ระหว่างปี 2548 – 2550  พายุ อนุบาลแพร่ แพร่ 
การศึกษาโครงสร้างของเมฆด้วยการสังเกตการณ์ภาคพื้น และภาพถ่ายดาวเทียม CloudSat  เมฆ สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี 
การศึกษาเส้นทางพายุหมุนเขตร้อน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2550  พายุ เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เพชรบูรณ์ 
ศึกษาปริมาณน้ำฝนที่เกิดจากพายุหมุนเขตร้อนเลกิมา ใน 5 จังหวัดของภาคใต้  พายุ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
การศึกษาและเปรียบเทียบอุณหภูมิ จังหวัดแพร่และจังหวัดยะลา  อุณหภูมิ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา 
ศึกษาปริมาณน้ำฝนที่ อ.สอง จ.แพร่ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2550  ปริมาณน้ำฝน เวียงเทพวิทยา แพร่ 
การศึกษาอุณหภูมิอากาศในรอบ 25 ปี ของจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2527 - 2551)  อุณหภูมิ มูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของจังหวัดระยอง ในช่วงปี พ.ศ.2524 - 2551  อุณหภูมิ เทศบาลวัดโขดทิมทาราม ระยอง 
เปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนที่จังหวัดแพร่ กับเชียงใหม่ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2550  ปริมาณน้ำฝน  เวียงเทพวิทยา แพร่ 
การศึกษาปริมาณน้ำฝนจากพายุเลกิมา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พายุ จตุคามวิทยาคม นครราชสีมา 
การศึกษาจำนวนพายุที่พัดผ่านประเทศไทย พายุ จตุคามวิทยาคม  นครราชสีมา 
ศึกษาการเกิดของปรากฏการณ์เอลนีโญ ระหว่าง ค.ศ.2002 - 2007  เอลนีโญ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
การเกิดรูโอโซนในช่วงปี ค.ศ. 2004 – 2007 โอโซน ศึกษานารี  กรุงเทพมหานคร 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2527-2551  อุณหภูมิ ศึกษานารี  กรุงเทพมหานคร 
การศึกษาความเป็นกรดของน้ำฝน บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ จังหวัดระยอง  ปริมาณน้ำฝน เทศบาลวัดปากน้ำ ระยอง 
การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศ ในจังหวัดระยอง  ปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศ นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ระยอง 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2527 - 2551  อุณหภูมิ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
ศึกษาสภาพและปริมาณน้ำฝนในกรุงเทพมหานคร ในเดือนตุลาคม 2552  ปริมาณน้ำฝน ศึกษานารี  กรุงเทพมหานคร 
ศึกษาผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อจังหวัดเชียงราย ระหว่างปี พ.ศ.2519 - 2549  ภาวะโลกร้อน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  เชียงราย  
ศึกษาความสัมพันธ์ความหนาของโอโซนและความเข้มรังสี UV ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2550  รังสีอัลตราไวโอเลต จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย 
ศึกษาความเข้มของรังสี UV ในบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติ  รังสีอัลตราไวโอเลต อนุบาลแพร่ แพร่ 
ศึกษาความเข้มของรังสี UV บริเวณโรงเรียนอนุบาลแพร่ รังสีอัลตราไวโอเลต อนุบาลแพร่ แพร่ 
ศึกษาปริมาณรังสี UV และความหนาของชั้นโอโซน เหนือกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง กันยายน 2550  รังสีอัลตราไวโอเลต ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับรังสี UV รังสีอัลตราไวโอเลต ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
แสดง 32 รายการ