น.ส.ยูวารีเยาะห์ เลาะลง
YUWAREEYOH LOHLONG

ชื่อเล่น:  ยูวา
วันเกิด:  25 เมษายน 2529
หมายเลขโทรศัพท์:  080-7097957
e-mail:  yuwa012@gmail.com
Facebook:  Farhar Fitroh
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  ชีววิทยา
ระดับชั้น:  ม.5
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ 
สังกัด:  ส.ช.เอกชน ยะลา เขต 1
ความสนใจ:  การดูดาว, ดูดวงจันทร์
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง