น.ส.ยูไวน๊ะ เย๊ะ
YUVAINAH YEAH

ชื่อเล่น:  ยู
วันเกิด:  20 กรกฎาคม 2527
หมายเลขโทรศัพท์:  089-0325343
e-mail:  yuvainah@hotmail.com
Facebook:  Supansa Puanglae
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  ชีววิทยา
ระดับชั้น:  ม.6
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 
สังกัด:  ส.ช.เอกชน ยะลา เขต 1
ความสนใจ:  ด้านดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนชีววิทยา

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง