นายวรวุฒิ แอโสะ
WORAWOT AIRSO

ชื่อเล่น:  อาร์ม
วันเกิด:  19 กุมภาพันธ์ 2534
หมายเลขโทรศัพท์:  087-5683629
e-mail:  arm4_1_1@windowslive.com
Facebook:  Arm Airso
ตำแหน่ง:  นิสิตครุศาสตร์
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์ทั่วไป - ฟิสิกส์
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษา
โรงเรียน:  -
สังกัด:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจ:  ดาราศาสตร์, ยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ความสามารถพิเศษ:  ว่ายน้ำ

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
/  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง