นายแวอูมา จะปะกียะ
WE-U-MA JAPAKIYA

ชื่อเล่น:  แว
วันเกิด:  30 มกราคม 2509
หมายเลขโทรศัพท์:  081-0968113
e-mail:  -
Facebook:  -
ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย
วิชาที่สอน:  พลศึกษา
ระดับชั้น:  มัธยศึกษา
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา
สังกัด:  ส.ช.เอกชน ยะลา เขต 1
ความสนใจ:  มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ความสามารถพิเศษ:  เล่นกีฬา

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง