นางวาสนา เม็งจันทึก
WASANA MENFJUNTHONK

ชื่อเล่น:  วาส
วันเกิด:  9 ตุลาคม 2513
หมายเลขโทรศัพท์:  081-7609148
e-mail:  wasana_2513_noy@hotmail.com
ตำแหน่ง:  ครู 
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น:  ม.1 – ม.3
โรงเรียน:  บ้านซับก้านเหลือง
สังกัด:  สพป. นครราชสีมา เขต 3
ความสนใจ:  จัดเข้าค่ายสำหรับครู นักเรียน เกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง