นางอุรา อาบู
URA ARBOO

ชื่อเล่น:  ฮุสนา
วันเกิด:  25 มีนาคม 2520
หมายเลขโทรศัพท์:  082-8207060
e-mail:  umifawa@gmail.com
Facebook:  U-RA
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  ดาราศาสตร์
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 
สังกัด:  ส.ช.เอกชน ยะลา เขต 1
ความสนใจ:  ศึกษาเพิ่มเติมด้านดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/  การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/  การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง