นายธวัฒน์  ก้างออนตา
THAWAT  KANGONTA
 
ชื่อเล่น:  วัฒน์
เกิดวันที่:  10 สิงหาคม 2514
Tel:  085-7183848
e-mail: 
thawat_kangonta@windowslive.com
Facebook:  pimchanok tiradecharit
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน:  จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สังกัด:  สพม.36
ความสนใจ:  การสอนด้านโลกและดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  การดูดาวเบื้องต้น
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   /  การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
   /  การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง