นายธนกานต์ ภู่พงศ์ชนางกูร
TANAKAN  PUPONGCHANANGKOON

ชื่อเล่น:  แทน
วันเกิด:  14 ตุลาคม 2534
หมายเลขโทรศัพท์:  085-7321323
e-mail:  forcefire_00@hotmail.com
Facebook:  Tan Tea Break
ตำแหน่ง:  นิสิตครุศาสตร์
วิชาที่สอน:  ฟิสิกส์
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน:  -
สังกัด:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจ:  ดาราศาสตร์, ดนตรี, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความสามารถพิเศษ:  เล่นกีตาร์, กีฬาเทเบิลเทนนิส

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง