น.ส.ซัมซียะห์ มะยามา
SUMSEEYA MAYAMA

ชื่อเล่น:  ซัม
วันเกิด:  7 กุมภาพันธ์ 2531
หมายเลขโทรศัพท์:  080-0351080
e-mail:  ii-ranatao25@hotmail.com
Facebook:  
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  โลกและการเปลี่ยนแปลง
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
สังกัด:  ส.ช.เอกชน 
ความสนใจ:  ด้านดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/  การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/  การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/  การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง