นายทรงพล หมั่นประสงค์
SONGPON MANPRASONG

ชื่อเล่น:  แชมป์
วันเกิด:  15 กันยายน 2532
หมายเลขโทรศัพท์:  087-4176744
e-mail:  champ_mst@hotmail.com
Facebook:  -
ตำแหน่ง:  ครูอัตราจ้าง
วิชาที่สอน:  ชีววิทยา
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  เตรียมอุดมศึกษา
สังกัด:  สพม. 1
ความสนใจ:  การท่องเที่ยวธรรมชาติ
ความสามารถพิเศษ:  คัดลายมือ, เล่นกีฬา

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง