นนร. สิทธิวุฒิ ศรีระวัตร
SITTIVUT  SRIRAWAT
 
ชื่อเล่น : ตี๋
วันเกิด : 29 เมษายน 2535
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-9817308
e-mail   :  
allittleboy_tnt@hotmail.com
Facebook  : Te Tee sittivut
ตำแหน่ง  :  นักเรียนนายร้อย
สังกัด  : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ความสนใจ  :
ความสามารถพิเศษ  :
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/ การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
□ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
□ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง