น.ส.ศิริลักษณ์  วุฒิสรรพ์
SIRILAK  WUTTHISAN
 
ชื่อเล่น:  อ๋อย
เกิดวันที่:  18 ตุลาคม 2518
Tel:  081-7859385
e-mail:  s_wutthisan@hotmail.com
Facebook:  -
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  สังคมศึกษา, IS
ระดับชั้น:  ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียน:  อนุบาลแพร่
สังกัด:  สพป.แพร่ เขต 1
ความสนใจ:  ภูมิศาสตร์, การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ความสามารถพิเศษ:  -
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง