น.ส.สารียา สาหลำ
SAREEYA SALAM

ชื่อเล่น:  นาเดีย
วันเกิด:  8 พฤศจิกายน 2531
หมายเลขโทรศัพท์:  083-1716933
e-mail:  dia_pang@hotmail.com
Facebook:  Sareeya Salam (nadia)
ตำแหน่ง:  ครู 
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น:  ม.2
โรงเรียน:  มูลนิธิอาซิซสถาน
สังกัด:  การศึกษาเอกชน ปัตตานี เขต 2
ความสนใจ:  ดูดาว
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง