น.ส.เสาวนุช วุฒิสาร
SAOWANUCH WUTTISARN

ชื่อเล่น:  นุช
วันเกิด:  24 กุมภาพันธ์ 2526
หมายเลขโทรศัพท์:  086-3309969
e-mail:  nuch_soat@hotmail.com
Facebook:  Caoru
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  ฟิสิกส์
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
สังกัด:  สพม. 2
ความสนใจ:  โปรแกรมสื่อการสอนฟิสิกส์
ความสามารถพิเศษ:  คอมพิวเตอร์

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง