น.ส.รอสนี โตะเซ็ง
ROSNI TOHSENG

ชื่อเล่น:  แอนนะ
วันเกิด:  5 กุมภาพันธ์ 2529
หมายเลขโทรศัพท์:  089-9756987
e-mail:  an_nah_5229@hotmail.com
Facebook:  Annah Rosnee
ตำแหน่ง:  ครู 
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น:  ม.1 – ม.3
โรงเรียน:  มูลนิธิอาซิซสถาน
สังกัด:  การศึกษาเอกชน ปัตตานี เขต 2
ความสนใจ:  ทรัพยากรธรณีและดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง