น.ส.รอกีเยาะ สาและ
ROKEEYOH SALAH

ชื่อเล่น:  นานา
วันเกิด:  18 สิงหาคม 2530
หมายเลขโทรศัพท์:  080-7130859
e-mail:  lakyeem@hotmail.com
Facebook:  nana monarisa
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น:  ม.1
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 
สังกัด:  ส.ช.เอกชน ยะลา เขต 1
ความสนใจ:  ด้านดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/  การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง