นายประสพ  สุขประเสริฐ
PRASOP  SOOGPRASERD
 
ชื่อเล่น:  ไก่
เกิดวันที่:  14 กุมภาพันธ์ 2519
Tel:  086-9243806
e-mail: 
kai.kai14@hotmail.com
Facebook:  ไก่ รัก เชลซี
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น:  ประถมศึกษา
โรงเรียน:  เมธังกราวาสฯ
สังกัด:  สพฐ.แพร่ เขต 1
ความสนใจ:  ด้านกีฬา
ความสามารถพิเศษ:  ด้านกีฬา

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   /  การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   /  การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง