นนร. ปราชญา สนามทอง
PRACHAYA  SANAMTHONG
 
ชื่อเล่น : แม็ก
วันเกิด : 21 พฤศจิกายน 2534
หมายเลขโทรศัพท์ : 0870952483
e-mail :
misanthrope_52@hotmail.com
Facebook : Prachaya Sanamthong
ตำแหน่ง : นักเรียนนายร้อย
สังกัด : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ความสนใจ : -
ความสามารถพิเศษ : -
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/ การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
□ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
□ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง