ร.ต.ท.พงษ์เทพ สาตรา
PHONGTEP SATTRA

ชื่อเล่น:  ตู่
วันเกิด:  10 กรกฎาคม 2500
หมายเลขโทรศัพท์:  089-8481141
e-mail:  tu.pongtep55@gmail.com
Facebook:  tu.pongtep55@gmail.com
ตำแหน่ง:  รอง สวป.
วิชาที่สอน:  -
ระดับชั้น:  -
หน่วยงาน:  สภ.ปักธงชัย
สังกัด:  จว.นครราชสีมา
ความสนใจ:  -
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง