น.ส.พิมพ์ชนก  ติรเดชาฤกธิ์ 

PIMCHANOK  TIRADECHARIT

 

ชื่อเล่น:  ไนซ์
วันเกิด:   30  สิงหาคม 2534 
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์  

ระดับชั้น:   มัธยมศึกษา  
สถาบัน:   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel:  085-0324829
E-mail:  
vendredi.n@gmail.com  

Facebook:  Pimchanok Tiradecharit

ความสนใจ:   Guitar , Ukulele
ความสามารถพิเศษ:   ฟ้อนรำ ถักไหมพรม

 

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrck
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง