พรสุรางค์ ยี่สันเทียะ
PHONSURANG YEESANTHIA

ชื่อเล่น:  โอ๊ต
วันเกิด:  18 พฤศจิกายน 2507
หมายเลขโทรศัพท์:  082-1284589
e-mail:  y.phonsurang@hotmail.com
Facebook:  -
ตำแหน่ง:  ครู คศ.3 ระดับ 8 (ชำนาญการพิเศษ)
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น:  ช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียน:  วัดหงษ์
สังกัด:  สพป. นครราชสีมา เขต 3
ความสนใจ:  จัดค่ายอบรมฝึกดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน
ความสามารถพิเศษ:  เป็นวิทยากรค่ายดาราศาสตร์

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
/  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
/  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง