น.ส.ภัณฑิรา  กัณหาไชย   
PANTIRA  KHANHACHAI

ชื่อเล่น:  เมษา
วันเกิด:  16  เมษายน 2535 
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
สถาบัน:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel:  089-9766768
E-mail:  pantii.mae@gmail.com  
Facebook:  Pantira Khanhachai
ความสนใจ:  ขิม เปียโน
ความสามารถพิเศษ:  ขิม ถักผ้าพันคอ อูคูเลเล่
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง