นางอรณัท ไชยนนท์
ONTANAT CHAIYANON

ชื่อเล่น:  ปิ่น
วันเกิด:  28 สิงหาคม 2504
หมายเลขโทรศัพท์:  044-359009
e-mail:  ontanat@yahoo.com
Facebook:  -
ตำแหน่ง:  ครู 
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น:  ป.4 – ป.6
โรงเรียน:  วัดหลุมข้าว
สังกัด:  สพป. นครราชสีมา เขต 3
ความสนใจ:  ดาราศาตร์และอวกาศ
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง