นายนพคุณ มีมานะ
NOPPAKUN MEEMANA

ชื่อเล่น:  มาม่า
วันเกิด:  28 กันยายน 2534
หมายเลขโทรศัพท์:  081-0311660
e-mail:  marskotoskyframes@gmail.com
Facebook:  Spirit Wanee Marskoto
ตำแหน่ง:  นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
วิชาที่สอน:  ฟิสิกส์
ระดับชั้น:  -
โรงเรียน:  -
สังกัด:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจ:  ดนตรี, ดวงดาว, ฟิสิกส์
ความสามารถพิเศษ:  ร้องเพลง, ตีกลอง

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
    /   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
    /   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
     การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
    /   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
    /   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง