น.ส.นิตยา พัฒนมาศ
NITTAYA PATTANAMAS

ชื่อเล่น:  นิต
วันเกิด:  6 มกราคม 2511
หมายเลขโทรศัพท์:  089-7749578
e-mail:  noosararik25@hotmail.com
Facebook:  -
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  คณิตศาสตร์
ระดับชั้น:  ม.1 – ม.3
โรงเรียน:  หนองขาวโกวิทพิทยาคม
สังกัด:  สพม. เขต 8
ความสนใจ:  อวกาศและดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
    /   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
    /   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
    /   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
    /   การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
    /  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง