น.ส.นิมารีแย ราแดง
NIMAREEYAE RADANG

ชื่อเล่น:  กะเมาะ
วันเกิด:  24 สิงหาคม 2534
หมายเลขโทรศัพท์:  080-1369327
e-mail:  urin025@hotmail.com
Facebook:  maree G science
ตำแหน่ง:  นักศึกษาฝึกสอน
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น:  ม.2
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 
สังกัด:  ส.ช.เอกชน ยะลา เขต 1
ความสนใจ:  การทดลอง
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง