น.ส.นราพร อนุศาสน์
NARAPORN ANUSAT

ชื่อเล่น:  จุ๋ม
วันเกิด:  28 มีนาคม 2526 
หมายเลขโทรศัพท์:  080-7616998
e-mail:  anusat_a@hotmail.com
Facebook:  Jumka Jumka
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น:  ม.1
โรงเรียน:  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
สังกัด:  สพม. 2
ความสนใจ:  ทุกอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  คอมพิวเตอร์

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง