นางมูนีเราะ เหมและ
MUNEERAR HAMLAR

ชื่อเล่น:  มูนีเราะ
วันเกิด:  24 กันยายน 2506
หมายเลขโทรศัพท์:  086-9652561
e-mail:  -
Facebook:  -
ตำแหน่ง:  หัวหน้าวิชาการสามัญ
วิชาที่สอน:  แนะแนว
ระดับชั้น:  ม.ต้น
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 
สังกัด:  ส.ช.เอกชน ยะลา เขต 1
ความสนใจ:  การดูดาว
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง