นายมูหามัดรุสดี  โวะ
MUHAMADRUSDEE  WO
 
ชื่อเล่น:  รุสดี
เกิดวันที่:  12 มีนาคม 2524
Tel:  089-9765822
e-mail:  deewon@hotmail.com
Facebook:  -
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  ฟิสิกส์
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา
สังกัด:  สช.เขต 1 ยะลา
ความสนใจ:  -
ความสามารถพิเศษ:  -
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
   /  การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium 
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   /  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง