นนร. มงคลชัย เพ็ชรฤาช
MONGKOLCHAI  PETRUECHA
 
ชื่อเล่น :  ท็อป
วันเกิด :  4 พฤษภาคม 2534
หมายเลขโทรศัพท์ :  089-9938451
e-mail : 
rotomomo@gmail.com
Facebook :  Mongkolchai Petruecha
ตำแหน่ง : นักเรียนนายร้อย
สังกัด : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ความสนใจ :   GIS
ความสามารถพิเศษ :  ภาษาอังกฤษ ขี่ม้า เล่นดนตรี การตลาด
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/  การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
□ การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
□ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
□ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง