นายมนัส ดีมี
MANAS DEEMEE

ชื่อเล่น:  นัส
วันเกิด:  28 กุมภาพันธ์ 2506
หมายเลขโทรศัพท์:  089-2542541
e-mail:  earndeme@gmail.com
Facebook:  -
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  ฟิสิกส์
ระดับชั้น:  ม.5
โรงเรียน:  มัธยมฐานบินกำแพงแสน
สังกัด:  สพม. 9
ความสนใจ:  ดาราศาสตร์และอวกาศ
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
    /   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
    /   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
    /   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
     การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
    /   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
    /   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง