นายลุกมาน สาและ
LUKMAN  SALAR

ชื่อเล่น:  ฟารุต
วันเกิด:  8 กันยายน 2532
หมายเลขโทรศัพท์:  090-4828791
e-mail:  asas_lukman@hotmail.com
Facebook:  farut tercinta
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  คอมพิวเตอร์
ระดับชั้น:  ม.6
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 
สังกัด:  ส.ช.เอกชน ยะลา เขต 1
ความสนใจ:  -
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง