น.ส.ไลลา สาเมาะ
LILA  SAMOH

ชื่อเล่น:  ไลลา
วันเกิด:  14 พฤษภาคม 2533
หมายเลขโทรศัพท์:  084-9672631
e-mail:  k.b.y04@hotmail.com
Facebook: Isabella samoh
ตำแหน่ง:  นักศึกษาฝึกสอน
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น:  ม.ต้น
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 
สังกัด:  ส.ช.เอกชน ยะลา เขต 1
ความสนใจ:  ด้านดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง