นนร. กุลศิริ ทองรุ่ง
KULSIRI  THONGRUNG
 
ชื่อเล่น : ตั๊บ
วันเกิด : 3 พฤษภาคม 2535
หมายเลขโทรศัพท์ : 091-0200251
e-mail :
th.kulsiri@gmail.com
Facebook : Toob Tub kulsiri
ตำแหน่ง : นักเรียนนายร้อย
สังกัด : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ความสนใจ :  ดาราศาสตร์ และการท่องอวกาศ
ความสามารถพิเศษ : ขี่ม้า เล่นดนตรี
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/ การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
□ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง