นนร. กล้า ลี่ทองอิน
KLA  LEETHONG-IN
 
ชื่อเล่น : กาก้า
วันเกิด : 26 พฤศจิกายน 1992
หมายเลขโทรศัพท์ : 090-9259838
e-mail :
Bravekla5263@gmail.com
Facebook : กล้า ลี่ทองอิน
ตำแหน่ง : นักเรียนนายร้อย
สังกัด : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ความสนใจ : -
ความสามารถพิเศษ : เล่นบาสเก็ตบอล
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/ การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
□ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
□ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง